НИЙТЛЭГ 12 СТАНДАРТ

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн улс орнууд дээд боловсролын сургалтын системдээ багш төвтэй сургалтаас суралцагч төвтэй сургалтанд шилжих, суралцахуйн үр дүнг суралцагчдын эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, хандлагаар үнэлэх, зөвхөн онолын мэдлэг олгох бус практик ур, чадварыг онолтой хослуулах, төсөлд буюу асуудалд суурилсан сургалтаар дамжуулан суралцагчдад багаар ажиллах, харилцааны болон бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, систем бий болгох чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэсэн технологи, арга зүйг эрчимтэй нэвтрүүлж б......

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

ШУТИС-ийн хэмжээнд CDIO загварыг нэвтрүүлэх хөтөлбөрүүдийн нэг болох “Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи” хөтөлбөрийн багийн сургалтын үйл ажиллагааг 2017 оны 5 сард CDIO санаачлагын стандартуудын дагуу үнэлсэн. Одоо бид уг үнэлгээний багийн зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. Энд “Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи” хөтөлбөрийн багаас CDIO санаачлагын стандартуудын дагуу хийж гүйцэтгэсэн сургалтын бүх л талын үйл ажиллагааны тайлан орууллаа. ...

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөрийн зорилго мехатроник инженерийн үндсэн мэдлэгтэй, бие даах, багаар ажиллах, харилцааны өндөр чадвартай, гадаад дотоодын ямар ч байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллах ур чадвартай, дадлага туршлагатай мехатроникийн бакалавр инженерийг зохион бүтээх төсөлд тулгуурлан бэлтгэхэд оршино. Хөтөлбөрийн сургалтын зорилтууд: 5. Математикийн болон байгалийн ухааны суурь мэдлэг, инженерийн суурь мэдлэг, мехатроник инженерийн үндсэн мэдлэг олгох 6. Ямар ч үйлдвэр, үйл......

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ

МХТС-ийн холбооны салбарын цахилгаан холбоо хөтөлбөрт 2014 оноос хойш хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг эндээс үзэж танилцана уу. - 1-3 дугаар стандартын дагуу сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажлыг логик дарааллын дагуу амжилттай хэрэгжүүлсэн. - 4 ба 5-р стандартын дагуу инженерийн удиртгал болон, төслийн хичээлүүд жил бүр заагдаж оюутнуудын CDIO чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх боломж бүрдсэн. - 6-р стандартын дагуу 2 урлан засварлан тохижуулсан ба оюутнууд эдгээр өрөөнүүдэд төслийн хичээлү......

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ