СУРГАЛТ / ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ / ЦХТ- Стандарт 6

МХТС-ийн холбооны салбарын цахилгаан холбоо хөтөлбөрт 2014 оноос хойш хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудыг эндээс үзэж танилцана уу. - 1-3 дугаар стандарт......

ЦХТ- Стандарт 6

Хөтөлбөрт ашиглагдах дадлагын бааз

МХТС-ийн дотоод бааз болох сургалтын EWSD, ZXC10 болон Дамжуулах байгууламжийн лабораториудад дадлага хийх бүрэн боломжтой ба бусад үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад үйлдвэрлэлийн болон дипломын өмнөх дадлагыг хийдэг. Тэдгээрээс дурдвал: Скайтел, Скайнетворкс, Мобиком, Мобинет, Юнител, Юнивишн, МЦХ ХХК, Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК, Орбитнет, Төмөр замын холбоо, ИНЕГ-ын холбоо, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Олон улсын сансрын Наран станц, Төрийн холбоо, Өргөн нэвтрүүлгийн болон Кабелийн телевиз, Банкны холбооны газруудын Техник ашиглалт үйлчилгээний алба, Радио нэвтрүүлгийн алба, Дамжуулах байгууламжийн алба, Төлөвлөлтийн албадууд болно.


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


Engineering Workspaces

НҮТ- Стандарт 6

ҮА- Стандарт 6

6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

6

Хөтөлбөрт ашиглагдах дадлагын бааз

МХТС-ийн дотоод бааз болох сургалтын EWSD, ZXC10 болон Дамжуулах байгууламжийн лабораториудад дадлага хийх бүрэн боломжтой ба бусад үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад үйлдвэрлэлийн болон дипломын өмнөх дадлагыг хийдэг. Тэдгээрээс дурдвал: Скайтел, Скайнетворкс, Мобиком, Мобинет, Юнител, Юнивишн, МЦХ ХХК, Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК, Орбитнет, Төмөр замын холбоо, ИНЕГ-ын холбоо, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Олон улсын сансрын Наран станц, Төрийн холбоо, Өргөн нэвтрүүлгийн болон Кабелийн телевиз, Банкны холбооны газруудын Техник ашиглалт үйлчилгээний алба, Радио нэвтрүүлгийн алба, Дамжуулах байгууламжийн алба, Төлөвлөлтийн албадууд болно.