СУРГАЛТ / НЭХМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ / НҮТ-Стандарт 1

ШУТИС-ийн хэмжээнд CDIO загварыг нэвтрүүлэх хөтөлбөрүүдийн нэг болох “Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи” хөтөлбөрийн багийн сургалтын үйл ажиллагааг 20......

НҮТ-Стандарт 1

Монгол улсын ноос ноолуурын салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээ,ажиллагсадын тоо зэргээрээ нийгэм, эдийн засагт жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа уул уурхайн салбарын дараа орох стратегийн өндөр ач холбогдолтой салбар тул үе үеийн Засгийн газраас тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарт тооцон дэмжих бодлогыг явуулж малын гаралтай түүхий эд, ноолуур, ноосыг боловсруулж, зах зээлд нийлүүлдэгболох зорилтыг тавин шат дараалсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсээр ирсэн.

Манай улс дэлхийн ноолуурын 42 хувийг нийлүүлж, БНХАУ-ын дараа орж байна.Хонины ноос бэлтгэлээрээ 22-рт, сарлагийн хөөвөр, тэмээний ноос бэлтгэлээрээ мөн л эхний байр эзэлдэг орон.Ноос ноолуур, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн нь монгол улсын экспортын барааны 3 дахь гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн. Монголын ноолуур нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын экспортын 57%, ноосон бүтээгдэхүүн 8%;ХАА-н салбарын экспортын 88 хувийг бүрдүүлдэг. Боловсруулах аж үйлдвэрийн экспортын57% ноолуур, 4% ноос, 9% оёмол, нэхмэл, сүлжмэл (үүнээс 98% ноолууран сүлжмэл) байна [2016 оны статист мэдээ].


МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД ДЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ


CDIO as Context*

ҮА- Стандарт 1

ЦХТ- Стандарт 1

1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passage.

1

Монгол улсын ноос ноолуурын салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээ,ажиллагсадын тоо зэргээрээ нийгэм, эдийн засагт жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа уул уурхайн салбарын дараа орох стратегийн өндөр ач холбогдолтой салбар тул үе үеийн Засгийн газраас тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарт тооцон дэмжих бодлогыг явуулж малын гаралтай түүхий эд, ноолуур, ноосыг боловсруулж, зах зээлд нийлүүлдэгболох зорилтыг тавин шат дараалсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсээр ирсэн.

Манай улс дэлхийн ноолуурын 42 хувийг нийлүүлж, БНХАУ-ын дараа орж байна.Хонины ноос бэлтгэлээрээ 22-рт, сарлагийн хөөвөр, тэмээний ноос бэлтгэлээрээ мөн л эхний байр эзэлдэг орон.Ноос ноолуур, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн нь монгол улсын экспортын барааны 3 дахь гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн. Монголын ноолуур нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын экспортын 57%, ноосон бүтээгдэхүүн 8%;ХАА-н салбарын экспортын 88 хувийг бүрдүүлдэг. Боловсруулах аж үйлдвэрийн экспортын57% ноолуур, 4% ноос, 9% оёмол, нэхмэл, сүлжмэл (үүнээс 98% ноолууран сүлжмэл) байна [2016 оны статист мэдээ].