“ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАХ НЬ” СЕМИНАР БОЛЛОО.

Цаг

 

Үйл ажиллагаа

09:00-09:30

 

Бүртгэл

09:30-09:40

10 мин

Нээлт: Сургалтын зорилго, танилцуулга

БСШУСЯ, Дээд боловсролын бодлогын газрын дарга Т.Амаржаргалан

09:40-10:00

20 мин

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа гүйцэтгэж буй туршлага, зөвлөмж

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засагч, зөвлөх З.Манлайбаатар

10:00-10:30

30 мин

Сургууль, үйлдвэрлэлийн түншлэлийг хөгжүүлэхэд судалгааны үр дүнг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ч. Тамир

10:30-10:50

20 мин

Үр дүнд суурилсан боловсрол ба CDIO

ШУТИС-ийн дизайны салбарын эрхлэгч, Д.Түмэнболд

10:50-11:00

10 мин

Асуулт хариулт

11:00-11:20

20 мин

Сургалтын хөтөлбөр шинэчлэхэд судалгааны үр дүнг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ч. Тамир

11:20-11:40

20 мин

Coffee break

11:40-12:30

50 мин

Оюутанд ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг хүргэхэд судалгааны үр дүнг ашиглах нь

Дээд боловсролын мэргэжилтэн, зөвлөх Ц.Цэцэгмаа

12:30-12:50

20 мин

Дээд боловсролын шинэчлэл дэх жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих нь

Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн жендэрийн мэргэжилтэн доктор, дэд проф Н.Болдмаа

12:50-13:00

10 мин

Асуулт хариулт

13:00

 

Хаалт